思九江旧居三首

作者:李中 朝代:唐代
思九江旧居三首原文
结茅曾在碧江隈,多病贫身养拙来。雨歇汀洲垂钓去,
月当门巷访僧回。静临窗下开琴匣,闷向床头泼酒醅。
游宦等闲千里隔,空馀魂梦到渔台。
门前烟水似潇湘,放旷优游兴味长。虚阁静眠听远浪,
扁舟闲上泛残阳。鹤翘碧藓庭除冷,竹引清风枕簟凉。
犬吠疏篱明月上,邻翁携酒到茅堂。
无机终日狎沙鸥,得意高吟景且幽。槛底江流偏称月,
檐前山朵最宜秋。遥村处处吹横笛,曲岸家家系小舟。
别后再游心未遂,设屏惟画白蘋洲。
思九江旧居三首拼音解读
jié máo céng zài bì jiāng wēi ,duō bìng pín shēn yǎng zhuō lái 。yǔ xiē tīng zhōu chuí diào qù ,
yuè dāng mén xiàng fǎng sēng huí 。jìng lín chuāng xià kāi qín xiá ,mèn xiàng chuáng tóu pō jiǔ pēi 。
yóu huàn děng xián qiān lǐ gé ,kōng yú hún mèng dào yú tái 。
mén qián yān shuǐ sì xiāo xiāng ,fàng kuàng yōu yóu xìng wèi zhǎng 。xū gé jìng mián tīng yuǎn làng ,
biǎn zhōu xián shàng fàn cán yáng 。hè qiào bì xiǎn tíng chú lěng ,zhú yǐn qīng fēng zhěn diàn liáng 。
quǎn fèi shū lí míng yuè shàng ,lín wēng xié jiǔ dào máo táng 。
wú jī zhōng rì xiá shā ōu ,dé yì gāo yín jǐng qiě yōu 。kǎn dǐ jiāng liú piān chēng yuè ,
yán qián shān duǒ zuì yí qiū 。yáo cūn chù chù chuī héng dí ,qǔ àn jiā jiā xì xiǎo zhōu 。
bié hòu zài yóu xīn wèi suí ,shè píng wéi huà bái pín zhōu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

思九江旧居三首原文,思九江旧居三首翻译,思九江旧居三首赏析,思九江旧居三首阅读答案,出自李中的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.hhsysg.com/shi/41390.html

诗词类别

李中的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语